Методична робота в Запорізькій загальноосвітній школі будується на досягненнях науки, ППД, є системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

Внутрішньошкільна методична робота у Запорізькій загальноосвітній школі № 69 з педагогічними кадрами спрямована на:

 1. формування професійної компетентності,
 2. збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,
 3. вироблення інноваційного стилю діяльності,
 4. підготовку вчителів до пошукової діяльності,
 5. залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

Основні завдання:

 1. кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 2. упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу;
 3. розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
 4. вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.;
 5. залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.

Методична служба школи здійснює навчально-методичне забезпечення головних завдань, які стоять перед педагогічним колективом:

 • підвищення якості знань учнів базових предметів навчального плану;
 • посилення персональної відповідальності педагогічних працівників за якість та об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, виконання функціональних обов’язків;
 • удосконалення роботи з обдарованими учнями, розширення кола учнів, залучених до участі в інтелектуальних конкурсах, змаганнях;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педпрацівників шляхом організації роботи інтегрованих шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення місячників "Дні творчості";
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громадськості, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня;
 • продовження системної методичної роботи з педагогічними працівниками з впровадження нових Державних стандартів базової та загальної освіти через організацію самоосвіти педагогів, спрямованої на свідоме виконання посадових обов’язків;
 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідних проектах різних рівнів;
 • стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, стимулювання участі працівників у фахових конкурсах та інших заходах, спрямованих на підвищення особисто компетентнісного зростання педагога;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 • створення якісного виховного простору у навчальному закладі;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 • поширення педагогічного досвіду працівників шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
 • забезпечення змістовного поповнення веб-сайту школи.

Методична робота школи здійснюється за традиційною структурною схемою: директор, методична рада,методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, тимчасові творчі групи.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на вирішення таких завдань:

 • аналіз результатів педагогічного процесу та виявлення загальних та окремих аспектів методичної роботи;
 • діагностика, теоретичне обґрунтування єдиної методичної теми;
 • ознайомлення з нормативною базою, опанування науково-теоретичних основ адаптивної системи навчання колективом вчителів.

Шкільні методичні об'єднання

Методичні об'єднання - головна форма науково - методичної роботи школи. Керує роботою методичного об'єднання голова.

Діяльність шкільних інтегрованих методичних об'єднань спрямована на вирішення таких завдань:

 • постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу ;
 • обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;
 • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Робота методичних об'єднань передбачає:

 • діагностику утруднень вчителів, вихователів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
 • вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного педагогічного досвіду;
 • створення банку даних інноваційних технологій;
 • здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання;
 • наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів;
 • участь у атестації педагогічних працівників.
Інтегровані шкільні методичні об’єднання Керівники
Вчителів початкових класів Шапошнікова Світлана Григорівна
Вчителів філології Удовіченко Любов Петрівна
Вчителів іноземної філології Денисенко Анжеліна Володимирівна
Вчителів природничо-математичних наук Яценко Наталія Брониславівна
Вчителів суспільно- природничих наук Суєтіна Наталія Володимирівна
Вчителів спортивно-естетичного напрямуОверчук Наталія Іванівна
Кiлькiсть переглядiв: 3270

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.